top of page

Avís Legal

1. Propietat intel·lectual de la web.
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els codis font, són titularitat exclusiva d'Assistència Oftalmològica Raiteri& Boira SCCL amb domicili social al c/ Santaló 140 bj, 08021 Barcelona C.I.F. F-60281862, corresponent l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa d'Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços.
A Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina www.raiteriboira.com.

3. Intercanvi o difusió dinformació.
Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL declina tota responsabilitat que es derivi de lintercanvi dinformació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors en puguin fer en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir-ne la sensibilitat.

4. Actualització i modificació de la pàgina web.
Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics.
Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors als equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

6. Tractament de dades de lusuari.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL., informa als seus clients que totes les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d'Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL.

La finalitat del fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients d'Assistència Oftalmològica Raiteri & Boira SCCL podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça electrònica: info@raiteriboira.com.

7. Legislació i jurisdicció aplicables.
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

bottom of page